แผนธุรกิจ

เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ที่กำลังคิดทำธุรกิจ หรือทำธุรกิจไปแล้ว แม้แต่ Startup ก็เช่นเดียวกัน แน่นอนว่า ถ้าจะเดินหน้าให้ธุรกิจสำเร็จได้ จะต้องมีการวางแผนที่ดี และสอดคล้องกับ หลักการตลาด ที่จะเดินไป สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวางแผน นั่นก็คือ แผนธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เราสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนดำเนินงานได้เป็นอย่างดี เพื่อความสำเร็จตั้งแต่ก้าวแรก เรามาดูกันว่า แผนธุรกิจคืออะไร และต้องทำยังไงบ้าง ถึงจะได้แผนธุรกิจที่ดี ไม่ว่าจะเป็น การตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing และ การตลาด ทั่วไป

แผนธุรกิจ คืออะไร

แผนธุรกิจ หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Business Plan เป็นเอกสาร หรือข้อมูล การสื่อสาร ที่กำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมด ว่าจะทำอะไร ทำเพื่ออะไร และเป้าหมายเป็นอย่างไร มี กลุ่มเป้าหมาย เป็นใคร จึงจะประสบความสำเร็จ การใช้แผนธุรกิจ จะสามารถทำให้กำหนดกรอบของการตลาด การวางแผนการเงิน และการบริหารได้เป็นอย่างดี และเมื่อเดินไปตามแผนธุรกิจได้ มันจะช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้น ซึ่งระหว่างทาง สามารถปรับแผนธุรกิจได้ตามสถานการณ์ขณะนั้น

ทำไมต้องเขียน แผนธุรกิจ

ต้องบอกเลยว่า การเขียนแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำธุรกิจ นี่คือสิ่งที่จะสามารถประเมินความเป็นไปได้ ในการประสบความสำเร็จ เมื่อได้ลงทุนไป เพราะการธุรกิจ ต้องใช้เงินจำนวนมาก ถ้าไม่มีแผนธุรกิจให้เดินหน้าเลย ทำไปโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะได้รับในอนาคต ก็อาจจะเสี่ยงต่อธุรกิจที่ล้มเหลวได้ เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน แผนธุรกิจ จะช่วยให้การประกอบธุรกิจ เป็นไปได้ด้วยดี รู้ความสำเร็จล่วงหน้า และปรับใช้ในแต่ละช่วงของธุรกิจได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียนแผนธุรกิจ

มองเห็นเป้าหมายชัดเจน

จากภาพรวมธุรกิจ คนทำธุรกิจ จะต้องรู้ว่า กำลังทำอะไรอยู่ นำเสนอสินค้าและ การบริการ แบบไหน สามารถกำหนดความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย และวางกลยุทธ์ต่างๆ ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะได้เห็นเป้าหมายแต่ละส่วน ซึ่งมีเป็นภาพรวมในแผนธุรกิจ

วางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจได้

เพราะเป้าหมายทั้งหมดจากการวางแผนธุรกิจ จะทำให้เกิดกลยุทธ์ ที่สามารถเรียงลำดับความสำคัญได้ ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง และเมื่อมีกลยุทธ์ใหม่ๆ ก็ยังนำมาแทรกในแผนธุรกิจได้ อย่างเช่นนำกลยุทธ์ Remarketing มาใช้สำหรับลูกค้าเก่า

วัดผลได้ง่าย

แน่นอนว่า เมื่อรู้ว่าทำอะไรอยู่ และกำลังดำเนินการไปถึงจุดไหน ในแผนธุรกิจ จะสามารถ มองเห็นผลแต่ละช่วงได้ ว่ามีปัญหาต้องแก้ไขไหม หรือต้องเพิ่มเติมอะไรใหม่ๆ เข้าไป เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้าใกล้ความสำเร็จที่สุด ซึ่งสามารถวัดผลสำเร็จได้

ทำให้เกิดแหล่งเงินทุน

การมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน โดยเฉพาะเหล่าผู้ประกอบการ ที่เป็นนักธุรกิจใหม่ หรือธุรกิจสตาร์ทอัพ จะสามารถนำแผนธุรกิจนี้ ไปใช้นำเสนอให้กับผู้สนับสนุนแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้ หากแหล่งทุนสามารถมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน และประโยชน์ที่จะเกิดจากธุรกิจนี้ ก็จะขอทุนมาพัฒนาธุรกิจได้อย่างง่ายๆ

 

แผนธุรกิจ

 

แผนธุรกิจ ควรเขียนอะไรลงไปบ้าง

เรามาดูกันว่า องค์ประกอบที่ควรมีในแผนธุรกิจ จะต้องมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำแผนดำเนินงาน และสามารถนำไปเสนอเพื่อระดมทุนทำธุรกิจได้

บทสรุปภาพรวมธุรกิจ

คือส่วนแรกที่จะต้องมี ซึ่งเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหาร จะต้องเขียนถ่ายทอด ให้ผู้อ่าน เข้าใจคร่าวๆ ได้ว่า บริษัททำธุรกิจอะไร ทำเพื่ออะไร และทำอย่างไรธุรกิจถึงประสบความสำเร็จ เขียนให้กระชับที่สุด เพื่อให้อ่านและเห็นภาพธุรกิจที่จะเกิดขึ้นได้

อธิบายธุรกิจ

หลังจากนั้น ต้องสามารถระบุธุรกิจเป็นคำอธิบายได้ ว่ากำลังทำอะไร เป็นสินค้าบริการประเภทใด ลูกค้าคือใคร และสามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาลูกค้า หรือตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้หรือไม่ ที่สำคัญ อย่าลืมใส่จุดขายของธุรกิจด้วย

การวิเคราะห์ตลาด

ส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือการวิจัย และวิเคราะห์ตลาดให้ได้ ว่าเรากำลังทำธุรกิจที่จะไปตลาดระดับไหน ใหญ่หรือเล็ก กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร โอกาสที่จะเติบโตในตลาดเป็นอย่างไร และต้องสามารถวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อเปรียบเทียบหาจุดเด่นในการแข่งขันให้ได้ ว่าทำไมลูกค้าจะต้องเลือกสินค้าและบริการของเรา

 

แผนธุรกิจ

 

โครงสร้างบริษัท

ตรงส่วนนี้ จะต้องมีภาพรวมโครงสร้างบริษัทให้เห็นในแผนธุรกิจ เหมือนเป็นทำเนียบผู้บริหารและพนักงาน ใครทำอะไร ตำแหน่งไหน มีแผนกไหนในองค์กรบ้าง รวมถึงต้องลำดับความสำคัญในการทำงาน เพื่อให้เห็นหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

อธิบายผลิตภัณฑ์

ต้องสามารถอธิบายสินค้าและบริการในธุรกิจได้ ว่าเป็นอย่างไร จุดขายอะไรที่ลูกค้าต้องมาใช้สินค้าและบริการ มูลค่าราคาเท่าไหร่ กำไรสามารถทำได้แค่ไหน และสามารถคาดการณ์ความสำเร็จที่จะเกิดในตลาดได้

แผนการตลาดและแผนการขาย

ขาดไม่ได้เด็ดขาด เพราะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดยอด ทีมการตลาด และทีมขาย จะต้องไปในทิศทางเดียวกัน เจ้าของธุรกิจต้องสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการขายออกมา เพื่อให้ทราบว่า แผนเป็นอย่างไร เข้าหาลูกค้าอย่างไร และกำหนดเป้าหมายงบประมาณและรายได้ที่ควรได้รับแต่ละเดือนจากยอดขาย

แจกแจงเงินลงทุน

สามารถระบุได้ว่า มีการลงทุนธุรกิจไปในจำนวนเงินเท่าไหร่ หากต้องทำแผนธุรกิจเพื่อระดมทุน หรือขอกู้สินเชื่อ ก็ต้องระบุ จำนวนเงินทุนที่จำเป็นใช้ และต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่า ขอจำนวนเงินเท่านี้ จะได้กำไรกลับมาแค่ไหน สามารถขยายต่อไปได้ในอนาคตหรือไม่

วางแผนการเงิน

ต้องมีทั้ง เงินทุน รายได้ กำไร เงินหมุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ระบุเป็นตัวเลขออกมาได้ วิเคราะห์อย่างรอบคอบ ก่อนเขียนลงไปในแผนธุรกิจ เพื่อให้กำหนดทิศทางการใช้เงินได้ในอนาคต

แผนฉุกเฉิน

ควรกำหนด แผนสำรองในการลงทุนทำธุรกิจ หากเกิดสถานการณ์ไปคาดคิด จะทำอย่างไรให้ธุรกิจเดินต่อได้ หรือปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจไปในทางไหน ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

เห็นไหมว่า การมีแผนธุรกิจ เป็นประโยขน์ต่อการลงทุนทำธุรกิจมาก เจ้าของกิจการ ควรมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อจะได้เห็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ลองนำไปปรับใช้กันได้เลย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า